پنج شنبه, 02 مرداد 1393
2014-07-24 13:08:09
هيات فوتبال استان مركزي

اخبار هیئت

مدرسه فوتبال پارت تفرش رکورد دار  ثبت فوتبال آموز در سامانه     به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات فوتبال استان مرکزی براساس اطلاعاتد استخراج شده ا
هیات فوتبال به مناسبت فرا رسیدن روز قدس اطلاعیه ای صادر کرد. هیات فوتبال فوتبال به مناسبت فرا رسیدن روز قدس اطلاعیه ای صادر کرد.
 صدور کارت عضویت مدارس فوتبال صدور کارت عضویت مدارس فوتبال با موافقت هیات رئیسه فدراسیون از سوی آکادمی ملی فوتبال صورت می گیرد.