تست

Slide desc 1

Read More...
تست2

Slide desc 2

Read More...
تست3

Slide desc 3

Read More...
تست4

Slide desc 4

Read More...
تست5

Slide desc 5

Read More...

پیوندها

  

 

خبر ویژه

عناوین اخبار

موفقیت ۴ تن از داوران در کلاس توجیهی لیگ آزادگان کلاس توجیهی داوران وکمک داوران لیگ آازدگان برگزار شد . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات فوتبال استان مرکزی ، هفت تن  از داوران
دوره آموزشی مربگیری درجه Aکنفدارسیون فوتبال آسیا کمیته اموزش هیات فوتبال استان از برگزاری  دوره آموزشی مربگیری درجه Aکنفدارسیون فوتبال آسیا  خبر داد 
برگزاری کلاس آموزشی مربیگری فوتبال بانوان  FIFA کمیته اموزش هیات فوتبال استان از برگزاری کلاس آموزشی مربیگیری فوتبال بانوان FIFA خبر داد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات فوتبال است
برگزاری اردو انتخابی تیم منتخب زیر ۱۲ سال استان به گزارش پایگاه اطلاع  رسانی هیات فوتبال استان مرکزی ، در جلسه ای فوق العاده کمیته جوانان واستعدادیابی استان بجهت نظارت  دقت بیشتر در مرحله ن
 اسامی دعوت شدگان منتخب زیر ۱۲ سال به مرحله سوم اردو انتخابی  اسامی دعوت شدگان منتخب زیر ۱۲ سال به مرحله سوم اردو انتخابی اعلام شد . به گزارش پایگاه اطلاع  رسانی هیات فوتبال استان مرکزی ،
ایران ویژن
کمیته فرهنگی
موفقیت ۴ تن از داوران در کلاس توجیهی لیگ آزادگان کلاس توجیهی داوران وکمک داوران لیگ آازدگان برگزار شد . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات فوتبال استان مرکزی ، هفت تن  از داوران
دوره آموزشی مربگیری درجه Aکنفدارسیون فوتبال آسیا کمیته اموزش هیات فوتبال استان از برگزاری  دوره آموزشی مربگیری درجه Aکنفدارسیون فوتبال آسیا  خبر داد 
برگزاری کلاس آموزشی مربیگری فوتبال بانوان  FIFA کمیته اموزش هیات فوتبال استان از برگزاری کلاس آموزشی مربیگیری فوتبال بانوان FIFA خبر داد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات فوتبال است
برگزاری اردو انتخابی تیم منتخب زیر ۱۲ سال استان به گزارش پایگاه اطلاع  رسانی هیات فوتبال استان مرکزی ، در جلسه ای فوق العاده کمیته جوانان واستعدادیابی استان بجهت نظارت  دقت بیشتر در مرحله ن
 اسامی دعوت شدگان منتخب زیر ۱۲ سال به مرحله سوم اردو انتخابی  اسامی دعوت شدگان منتخب زیر ۱۲ سال به مرحله سوم اردو انتخابی اعلام شد . به گزارش پایگاه اطلاع  رسانی هیات فوتبال استان مرکزی ،
پیشکسوتان
کمیته داوران
کمیته مسابقات
Template Design:Afarinesh